Anne van Heerdt

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft aan populariteit gewonnen in verschillende toepassingen, waardoor de manier waarop we met technologie omgaan in bedrijven is veranderd. In de geneeskunde heeft AI een revolutie teweeggebracht in de vroege opsporing van ziekten, waarbij geavanceerde algoritmen worden gebruikt om medische beelden te analyseren en een nauwkeurige diagnose te stellen.

In de financiële sector wordt AI gebruikt om markttrends te voorspellen, fraude te identificeren en risicoanalyses efficiënter en nauwkeuriger uit te voeren. Zelfs in onze huizen is kunstmatige intelligentie geïntegreerd in slimme apparaten en apparaten om ons leven gemakkelijker te maken, van virtuele assistenten op slimme speakers tot beveiligingssystemen die gezichts- en spraakherkenning gebruiken om de veiligheid in huis te garanderen.

AI in de voice over industrie

In de voice-over en voice-acting industrie wordt kunstmatige intelligentie steeds belangrijker bij het genereren van synthetische stemmen voor verschillende commerciële en creatieve doeleinden. Tegenwoordig zijn er meerdere sites die AI-stemmen leveren die binnen een paar minuten gegenereerd zijn, maar kunnen deze AI-voice-overs gebruikt worden voor commerciële doeleinden?

Deze gids onderzoekt het ethische gebruik van AI-voice-overs en hun groeiende toepassingen in het bedrijfsleven, waarbij de voordelen en uitdagingen van het gebruik voor zakelijke doeleinden worden belicht.

Wat zijn AI-voice-overs?

Artificiële intelligentie (AI) voice-overs betekenen een aanzienlijke vooruitgang in spraaktechnologie en het genereren van synthetische stemmen. Deze technologieën maken gebruik van geavanceerde algoritmen en modellen voor machinaal leren om geschreven tekst op een natuurlijke en realistische manier om te zetten in menselijke spraak.

Diepe taalmodellen vormen de basis van AI-spraak, het zijn neurale netwerken die zijn getraind om menselijke taal te begrijpen en te produceren zoals een mens dat zou doen.

Het genereren van AI stemmen en toespraken door middel van tekstinvoer staat bekend als tekst-naar-spraak AI. De tekst wordt verwerkt met het diepe taalmodel, dat de inhoud interpreteert en een interne representatie van de tekst in numerieke vectoren genereert. Deze vectoren creëren vervolgens een audiosequentie die overeenkomt met de ingevoerde tekst.

Om de gegenereerde spraak zo natuurlijk mogelijk te laten klinken, kunnen diepe taalmodellen ook informatie over de context en bedoeling van de tekst opnemen. Als de tekst bijvoorbeeld een vraag is, kan het model de intonatie moduleren zodat het klinkt als een vraag.

Naast spraakgeneratie kunnen robot voice-over generators ook functies bevatten zoals de mogelijkheid om het geslacht, de leeftijd of het accent van de gegenereerde stem te veranderen.

Commercieel gebruik van AI voice-overs

Bij commercieel gebruik van AI voice-overs is respect voor auteursrecht en intellectueel eigendom een fundamenteel aspect waar bedrijven rekening mee moeten houden. Misbruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud kan leiden tot juridische geschillen en de reputatie van het bedrijf schaden.

Het verkrijgen van de rechten om auteursrechtelijk beschermde inhoud te gebruiken in AI-voiceovers is cruciaal om ervoor te zorgen dat het auteursrecht wordt nageleefd. Daarnaast is het cruciaal om te controleren of de stemmen van AI geen inbreuk maken op de rechten van derden, zoals het recht op beeld of privacy.

In sommige gevallen zijn er controverses ontstaan wanneer bedrijven de stemmen van beroemdheden of publieke figuren hebben gebruikt om AI voice-overs te maken zonder hun toestemming. Dit ongeoorloofde gebruik roept vragen op over het intellectuele eigendom van individuen, beeldrechten en de ethiek van het gebruiken van iemands stem zonder hun toestemming.

voice over AI

Avril Lavigne en Scarlett Johansson

Een van de bekendste zaken is die van actrice Scarlett Johansson, die een rechtszaak aanspande tegen een bedrijf dat haar stem en haar imago gebruikte om een chatbot te maken zonder haar toestemming. Johansson voerde aan dat haar stem en beeltenis deel uitmaakten van haar eigendom en dat ongeoorloofd gebruik haar intellectuele eigendomsrechten schond.

Een andere zaak is die van de Canadese zangeres Avril Lavigne, die een technologiebedrijf aanklaagde voor het ongeoorloofde gebruik van haar stem voor een synthetische stem in een karaoketoepassing. Lavigne beweerde dat het bedrijf haar stem zonder toestemming had gebruikt en daarmee haar intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten had geschonden.

Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving is essentieel voor een ethische en legale implementatie van deze technologieën. Maar een van de grootste problemen is het gebrek aan duidelijke wetgeving over het gebruik van synthetische stemmen en het klonen van stemmen. In veel landen zijn er geen specifieke wetten die het gebruik van synthetische stemmen van publieke en privépersonen reguleren, wat in de toekomst tot gecompliceerde juridische situaties kan leiden.

Zonder duidelijke regelgeving is het moeilijk om te bepalen wie verantwoordelijk is als er juridische of ethische problemen ontstaan in verband met deze technologieën.

Ethische en juridische overwegingen

Naast het verkrijgen van de benodigde commerciële rechten om AI-stemmen te gebruiken, is het essentieel om rekening te houden met branchespecifieke regelgeving. AI-voice-overs moeten bijvoorbeeld voldoen aan de regelgeving voor misleidende of manipulatieve reclame in de reclame- en marketingsector.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat AI-voice-overs die in advertenties worden gebruikt niet misleidend zijn of verkeerde verwachtingen wekken bij de consument. In de gezondheidszorg moeten AI-voice-overs die worden gebruikt in medische toepassingen voldoen aan de voorschriften voor de beveiliging van medische informatie en privacy.

Dit houdt ook in dat AI-voice-overs die worden gebruikt om medische informatie te verstrekken, moeten voldoen aan nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsnormen die zijn vastgesteld door regelgevende instanties.

AI voice-over toepassingen in bedrijven

De AI voice-over toepassingen in het bedrijfsleven hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop bedrijven communiceren met hun publiek en klanten. Dankzij de vooruitgang in deze technologie kunnen bedrijven AI voice-over inzetten voor verschillende zakelijke doeleinden:

  • Reclame: AI voice-overs kunnen worden gebruikt in radio- en televisiereclames om boodschappen effectief over te brengen. AI-stemmen kunnen echter authenticiteit en emotionele connectie missen in vergelijking met menselijke stemmen, waardoor de boodschap minder effectief overkomt.
  • Bedrijfsfilms: AI voiceovers kunnen duidelijke bedrijfsfilms voice-overs leveren. Dit is vooral handig in uitleg- of trainingsvideo's, waar een duidelijke, goed gearticuleerde stem het begrip van de kijker en het vasthouden van de inhoud kan verbeteren. Hoewel AI-stemmen de warmte en emotie missen die een menselijke stem met zich meebrengt, kan dit resulteren in een slechte kijkervaring.
  • Video's voor sociale media: AI voice-overs worden gebruikt in video's om de betrokkenheid en deelname van het publiek op sociale media te vergroten. Deze synthetische stemmen kunnen een persoonlijk tintje geven aan video's, waardoor ze aantrekkelijker worden voor kijkers.
  • E-learning: Bij online leren verbeteren AI-voice-overs de leerervaring door gemakkelijk toegankelijke en leerzame inhoud te bieden. AI-stemmen kunnen echter de uitdrukkingskracht en het aanpassingsvermogen missen die een menselijke stem biedt, wat resulteert in een minder boeiende leerervaring voor studenten.
  • Nasynchronisatie: AI-stemmen worden gebruikt om anderstalige versies van films, series en video's te maken en bieden een efficiënte en hoogwaardige oplossing voor het produceren van meertalige audiovisuele content. Maar ondanks hun efficiëntie kunnen AI-stemmen moeite hebben om bepaalde regionale accenten of dialecten nauwkeurig na te bootsen.
  • Videogames: Bij de ontwikkeling van videogames worden AI-stemmen gebruikt om stemmen te creëren voor personages, vertellers en dialoogsystemen, om spelers een meeslependere en dynamischere spelervaring te bieden.

In alle gevallen waarin kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om stemmen te genereren, is het belangrijkste nadeel dat AI-stemmen de authenticiteit en emotionele connectie missen die een menselijke stem biedt.

Conclusie

AI voice-overs bieden verschillende belangrijke voordelen voor bedrijven die hun communicatie willen verbeteren. Een van de belangrijke voordelen is dat AI voiceovers een grotere schaalbaarheid en efficiëntie kunnen bieden in vergelijking met menselijke voiceovers, wat vooral handig kan zijn voor bedrijven met grote hoeveelheden audio.

Transparantie in het gebruik van AI-voice-overs is echte essentieel om het vertrouwen van gebruikers te garanderen. Bedrijven moeten gebruikers informeren wanneer ze interactie hebben met een AI-gegenereerde stem in plaats van een menselijke stem. Dit is vooral belangrijk wanneer AI-spraak de beslissingen of acties van gebruikers kan beïnvloeden, zoals in virtuele assistent systemen of klantenservice interacties.

AI-spraak kan een krachtig marketing- en bedrijfscommunicatiemiddel zijn, maar het gebruik ervan moet voorzichtig en zorgvuldig gebeuren. En wanneer de AI voiceovers niet aan je wensen voldoen, kun je natuurlijk altijd nog kiezen voor stemacteurs van onze agency tegen zeer scherpe voiceover tarieven.

Fantastische Voice-overs
Snel én goed